Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2023-05-09 23:05:40

Po długiej przerwie w organizacji tego ważnego wydarzenia dla środowiska Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej zaprasza instruktorów, opiekunów i członków  spółdzielni uczniowskich na Ogólnopolski Sejmik Spółdzielni Uczniowskich, który odbędzie się  w dniu 20 czerwca 2023 r. w Warszawie na ul. Żurawiej 47 w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni.

Głównym tematem Sejmiku jest jubileusz 100 - lecia proklamowania Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Spółdzielnie Uczniowskie na równi ze środowiskiem spółdzielni dorosłych uroczyście obchodzą to święto.  Sejmik będzie okazją do przypomnienia historii spółdzielczości oraz pokazania, że idea ta mimo upływu czasu jest żywa i sprawdza się w każdej epoce.

Od powstania pierwszej spółdzielni w 1844 r idea spółdzielcza zyskiwała coraz większą popularność. Wzrost liczby różnorodnych przedsiębiorstw spółdzielczych spowodował, że pojawiła się potrzeba wymiany doświadczeń i zbliżenia się organizacji działających na podobnych zasadach. Z inicjatywy angielskich i francuskich spółdzielców w 1895 roku na kongresie w Londynie został założony Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (MDS). Obecnie zrzesza 310 organizacji spółdzielczych ze 109 krajów reprezentujących ponad jeden miliard spółdzielców – członków około 3 milionów pojedynczych spółdzielni,, aktywnych we wszystkich sektorach gospodarki, zatrudniających 280 milionów pracowników. Z jego inicjatywy W 1923 roku, aby zwiększyć na świecie świadomość na temat spółdzielni i promować spółdzielcze ideały: międzynarodowej solidarności, efektywności ekonomicznej, równości i pokoju proklamowano obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Ustalono, że będzie on obchodzony co roku w każdą pierwszą sobotę lipca.

Rozpoczęcie Sejmiku przewidziano na 11.30. Planowany czas spotkania - ok. 3 godzin. Ramowy program uroczystości  przewiduje: referat okolicznościowy przygotowany przez spółdzielczość dorosłych, wystąpienia gości, program artystyczny przygotowany przez członków spółdzielni uczniowskich i poczęstunek. Imprezą towarzyszącą Sejmikowi jest konkurs plastyczny: POZNAJCIE NASZĄ SPÓŁDZIELNIĘ, za pośrednictwem, którego spółdzielnie uczniowskie mogą się zaprezentować na forum ogólnopolskim. Sejmik jest też przestrzenią do spotkania się działaczy i członków spółdzielni uczniowskich, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Sejmik wzorem lat ubiegłych będzie prowadzony przez młodych spółdzielców.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2023 na załączonym formularzu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 506 222 040 lub e-mail: frsu@frsu.pl 

Zapraszamy do udziału w Sejmiku!

Organizatorzy

 

Do pobrania

Karta zgłoszeniowa