Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Szkolenia
Opublikowano: 2023-05-09 23:10:45

Odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie środowiska Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej organizują 3 dniowe szkolenie, które ma za zadanie nabycie/wzmocnienie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji instruktora/opiekuna spółdzielni uczniowskiej. Mając na uwadze to, że instruktor/opiekun pełni bardzo ważną rolę i powinien być nie tylko dobrym pedagogiem, ale również musi posiadać podstawową wiedzę  z zakresu spółdzielczości, ekonomii, rachunkowości, bhp i innych niezbędnych dziedzin przygotowano program, który stanowi kompendium tych zagadnień. Zakres szkolenia będzie obejmował całokształt tematów dotyczących działania spółdzielni uczniowskiej, zarządzania nią, prowadzenia rozliczeń i dokumentacji. Zajęcia będą odbywać się w grupach uwzględniając potrzeby uczestników szkolenia. W związku z powyższym prosimy w formularzu zgłoszeniowym zaproponować tematy, które powinny zostać uwzględnione w programie.

Proponujemy, by szkolenie obejmowało następujące tematy:

  • Spółdzielnia uczniowska krok po kroku. Skrót najważniejszych informacji. Statut, dokumentacja samorządowa, organizacja, planowanie i realizacja działań. Najczęściej pojawiające się pytania.
  • Kompetencje i zadania organów spółdzielni.
  • ABC księgowości spółdzielni uczniowskich. Podstawowe pojęcia ekonomiczne i księgowe, rodzaje kont. Funkcjonowanie kont kosztowo - przychodowych. Przykładowe księgowania. Księgowość i sprawozdawczość spółdzielni w praktyce. Księgowanie operacji nietypowych. Ustalanie wyniku finansowego (z uwzględnieniem inwentaryzacji), sporządzanie „Informacji rocznej” SU.
  • BHP w szkole i w działaniach spółdzielni uczniowskich z uwzględnieniem aktualnej sytuacji i zagrożeń epidemiologicznych oraz wytycznych dla placówek oświatowych.

Uczestnicy kursu zostaną podzieleni na grupy, a zajęcia będą dostosowane do potrzeb uczestników, dlatego szczegółowy program zostanie przekazany po zakończeniu rekrutacji.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji: frsu@frsu.pl   lub  nr tel.: +48 506-222-040.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca 2023 r. pocztą tradycyjną (na adres Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, ul. Malborska 65, 30-646 Kraków) lub e-mail (frsu@frsu.pl)  .

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu (formularze do pobrania na stronie). Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów - FRSU i KRS, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów i jest ono częściowo finansowane ze środków organizatorów.

Za udział w kursie należy wnieść opłatę w wysokości 390 złotych. Organizatorzy zapewniają dwa noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, etc.

Płatności za kurs należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia sms-em lub e-mailem o zakwalifikowaniu się na kurs na rachunek FRSU:  53 8591 0007 0021 0041 9150 0001 z dopiskiem: „dofinansowanie szkolenia sierpień 2023”.

Dla osób zainteresowanych dłuższym pobytem w Krakowie jest możliwość zarezerwowania pokoi w SCSK OPTIMA w preferencyjnych cenach (ok. 20% taniej niż obowiązująca cena noclegu). Zainteresowanych prosimy o dokonywanie rezerwacji bezpośrednio w Recepcji SCSK OPTIMA telefon  12 655 17 49 - podając informację, że są uczestnikami szkolenia organizowanego dla opiekunów spóldzielni uczniowskich.

 Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Zarząd FRSU

 

Do pobrania

Karta Szkolenie