Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Informacje podstawowe
Opublikowano: 2024-01-19 07:56:34

Informujemy również, że Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej podjął decyzję, aby spółdzielnie uczniowskie nie przekazywały na rzecz FRSU zwyczajowych wpłat z wypracowanego przez siebie zysku.

Poniżej zamieszczamy szablon sprawozdania z działania spółdzielni uczniowskiej w formacie  umożliwiającym uzupełnienie do wydruku.

Informację o działalności spółdzielni uczniowskiej należy przesłać drogą elektroniczną na adres Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej frsu@frsu.pl do dnia 1 marca roku następującego po roku sprawozdawczym lub tradycyjnie pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej ul. Malborska 65, 30-646 Kraków.

Przypominamy, że zapytania można kierować drogą email na adres frsu@frsu.pl lub telefonicznie: + 48 506 222 040.