Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2024-01-19 07:59:12

Ogólnopolska Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie jest organizacją pożytku publicznego. Działa od 1991 r., wspiera i patronuje wszystkim inicjatywom rozwijającym przedsiębiorczość i demokrację poprzez spółdzielczość wśród młodego pokolenia.

Pomagamy uczniom zdobywać nowe kompetencje,  wiedzę spółdzielczą i ekonomiczno- społeczną poprzez spotkania i organizowane konkursy. Promujemy wartości spółdzielcze jak: samopomoc, osobistą odpowiedzialność członków, demokrację, równość, sprawiedliwość i solidarność. Przybliżamy idee ruchu spółdzielczego, w których  dostrzegajmy wartości wychowawcze przydatne młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie dorosłych i pracy zawodowej. 

Fundacja prowadzi również szkolenia dla kandydatów na opiekunów i opiekunów spółdzielni uczniowskich. Poszerzają one ich wiedzę z zakresu spółdzielczości, ekonomii społecznej, dają praktyczne wskazówki jak zakładać i prowadzić spółdzielnię uczniowską oraz dokumentować jej działalność. Prowadzimy również działalność informacyjną/ bezpłatne doradztwo indywidualne telefoniczne i email dla wszystkich zainteresowanych ideami spółdzielczymi.

Wspierając nas przyczyniacie się Państwo do rozwoju spółdzielczości uczniowskiej w Polsce, za co serdecznie dziękujemy.

Rada i Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej