Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Konkursy / Olimpiady
Opublikowano: 2024-06-09 11:08:51

Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach:

 • prace członków spółdzielni uczniowskich ze szkół podstawowych (4 prace),
 • prace członków spółdzielni uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych (7 prac).

W kategorii szkół podstawowych oceniono prace przesłane przez:

 1. SU Malinka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach,
 2. SU NUTRI SPECE ze Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim,
 3. SU PTAKU ze Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie,
 4. SU Stonka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach.

W kategorii szkół ponadpodstawowych oceniono prace przesłane przez:

 1. SU Ekonomik z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce,
 2. SU Fioletowa Słodycz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie,
 3. SU Pychotka z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie,
 4. SU Skowyrówka z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze,
 5. SU Suszop z XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu,
 6. SU Szarotka z Zespołu Szkół im. Bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,
 7. SU Z Sercem z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie.

Prace poddano wnikliwej ocenie pod kątem czytelności i wyrazistości przekazu, estetyki wykonania, kompleksowości opisanych działań SU, sposób prezentacji tematu. Po przeanalizowaniu wszystkich prac i dyskusji Komisja dokonała rozstrzygnięcia Konkursu, które zamieszczamy poniżej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W kategorii szkół podstawowych:

Nagroda główna – SU NUTRI SPECE ze Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim

Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia pozostałym uczestnikom konkursu w tej kategorii, docenić wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie i przesłanie aplikacji konkursowej.

Wyróżnienia:

-   SU Malinka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach,

-   SU Stonka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach,

-   SU PTAKU ze Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie.

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

Nagroda główna  ex aequo:

-   SU Fioletowa Słodycz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Andrychowa,

-   SU Szarotka z Zespołu Szkół im. Bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,

-   SU Z Sercem z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie.

Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia pozostałym uczestnikom konkursu w tej kategorii, docenić wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie i przesłanie aplikacji konkursowej.

Wyróżnienia:

-   SU Ekonomik z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce,

-   SU Skowyrówka z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze,

-   SU Suszop z XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu,

-   SU Pychotka z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie.

 

Zgodnie z regulaminem Konkursu w ramach nagrody głównej Laureaci otrzymają puchar oraz nagrodę rzeczową (sprzęt przydatny w działaniu spółdzielni uczniowskiej lub karta podarunkowa), a ich fotoreportaż zostanie opublikowany na stronach internetowych Krajowej Rady Spółdzielczej i Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Wyróżnieni otrzymają upominek niespodziankę, a ich fotoreportaż zostanie opublikowany na stronach internetowych Krajowej Rady Spółdzielczej i Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.

Krajowa Rada Spółdzielcza i Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej składają serdeczne gratulacje  wszystkim LAUREATOM Konkursu i dziękują za wysiłek włożony w przygotowanie bardzo ciekawych prac. Organizatorzy Konkursu podziękowania składają również opiekunom spółdzielni uczniowskich za wsparcie członków spółdzielni uczniowskich w przygotowaniu prac konkursowych.