Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Konkursy / Olimpiady
Opublikowano: 2015-03-13 19:21:18

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi wzorem lat poprzednich zaprasza do udziału w:

  1. „OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPIEJ PRACUJĄCĄ SPÓŁDZIELNIĘ UCZNIOWSKĄ W KRAJU O PUCHAR KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ”. W roku szkolnym 2014/2015 konkurs uzyskał honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.
  2. „ZDROWA PRZYRODA – ZDROWA ŻYWNOŚĆ – ZDROWY CZŁOWIEK”.

Regulaminy konkursów w załączeniu do zaproszenia. Zgodnie z regulaminem Zarząd Fundacji przedłuża termin przyjmowania zgłoszeń udziału w konkursach do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
Szczegółowych informacji na temat konkursów udzielają przedstawiciele Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej frsu@frsu.pl

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przygotowując sprawozdanie na konkurs należy zwrócić uwagę, że:

  • ocenie podlega dokumentacja dotycząca danego okresu sprawozdawczego tj. od 1.09.2014 do 30.06.2015 r.,
  • należy zachować układ pozwalający na dokonanie oceny działalności SU zgodnie z załączoną kartą punktową,
  • wyraźnie wpisać dane SU oraz dane kontaktowe w tym telefon i adres e-mail do osoby kontaktowej (np. opiekun spółdzielni),
  • Prace konkursowe, które wpłyną po 30.09.2015 roku nie będą podlegały ocenie (czyli sprawozdania konkursowe fizycznie muszą zostać dostarczone na adres FRSU do dnia 30.09.2015 r.).