Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2012-01-19 22:08:24

Ldz.01/03/FRSU /2012

Kraków, 2012-01-17

 

Opiekunowie Spółdzielni Uczniowskiej

W s z y s c y

 

 

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej nawiązała współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (ROPS)  w Krakowie w zakresie promowania idei ekonomii społecznej wśród mieszkańców Małopolski. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o włączenie się w podejmowane działania w tym zakresie.

ROPS w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz działań skierowanych do młodzieży gimnazjalnej zamierza przeprowadzić międzyszkolny turniej gry „Chłopska Szkoła Biznesu” . Pilotaż  ma być przeprowadzony w 15 małopolskich szkołach. Przeprowadzenie rozgrywek międzyszkolnych (turnieju) będzie zakończone uroczystym finałem. Dla zwycięzców ufundowane zostaną nagrody.

Chłopska Szkoła Biznesu powstała w Małopolskim Instytucie Kultury i jest edukacyjną grą ekono-miczną, która uczy podstawowych pojęć i postaw w prowadzeniu działalności gospodarczej. Gra może zo-stać zmodyfikowana, w ten sposób by wyróżnić cechy ważne przy prowadzeniu spółdzielni lub przedsiębior-stwa społecznego. Więcej informacji o grze: - zobacz.

W zawiązku z planowanymi działaniami będą z Państwem kontaktować się przedstawiciele ROPS w Krakowie.

Więcej informacji na temat planowanego turnieju można uzyskać Tel. 12 426 88 11  Osoby do kon-taktu: Marta Bohdziewicz - Lulewicz, Magdalena Zawodny - Barabanow.

Jeszcze raz zachęcamy do podjęcia współpracy.

 

Z poważaniem

Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej