Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2013-11-20 20:03:55

Ldz.FRSU/169/11/2013

Kraków,2013-11-18

APEL

Rada i Zarząd Ogólnopolskiej Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z siedzibą w Krakowie zwracają się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe działalności statutowej fundacji jako organizacji pożytku publicznego/KRS 0000064052/ poprzez przekazanie 1% należnego podatku od osób fizycznych /PIT/ na rzecz naszej Fundacji.

Pozyskiwane środki przeznaczamy głównie na zakup niezbędnych pomocy naukowych, sprzętu audio-wizualnego, komputerów jako nagród dla szkół i spółdzielni uczniowskich za udział w licznych konkursach jak: na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską, konkurs ekologiczny pn: ”Zdrowa Przyroda-Zdrowa Żywność-Zdrowy Człowiek”, konkurs SKO, a w bieżącym roku III Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Polskiej Spółdzielczości oraz wiele innych pożytecznych przedsięwzięć promujących spółdzielczą przedsiębiorczość wśród młodzieży.

Pomagamy dzieciom niepełnosprawnym oraz pochodzącym z rodzin o najniższych dochodach, organizujemy szkolenia, seminaria, narady oraz atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne dla młodzieży i nauczycieli-opiekunów szkolnych SU i SKO.

Fundacja prowadzi swą działalność społecznie ,a na podstawie dotychczasowych doświadczeń można z całą pewnością stwierdzić, że jest ona bardzo potrzebna zarówno spółdzielniom uczniowskim jak i szkolnym kasom oszczędności.

Spodziewając się pozytywnej odpowiedzi na nasz apel, prosimy zadysponowane przez państwa środki przekazać na nasze konto: 53 8591 0007 0021 0041 9150 0001.

Jednocześnie informujemy ,że osoby prawne/podmioty gospodarcze/ mogą przekazywać darowizny do 10 % dochodu na rzecz organizacji pożytku publicznego /Art.18 ust.1 pkt .1 ustawy CIT/.

Za okazaną pomoc składamy serdeczne podziękowania

RADA I ZARZĄD

FUNDACJI ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI UCZNIOWSKIEJ