Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Konkursy / Olimpiady
Opublikowano: 2012-10-17 04:45:11

 

W dniu 6 października 2012 roku w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej zorganizowała spotkanie w ramach, którego zostały podsumowane Konkursy zorganizowane  w 2012 roku tj. Konkurs o puchar Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską, który  ze względów organizacyjnych w  roku 2012  został połączony z konkursem ekologicznym  oraz Konkurs Szkolnych Kas Oszczędności.

Spotkanie zgromadziło ponad 90 osób, w tym członków, działaczy, instruktorów i opiekunów spółdzielni uczniowskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się  przedstawiciele Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Spółdzielczości Społem oraz redakcji Społemowca Warszawskiego i Kuriera Spółdzielczego.

Po powitaniu gości i uczestników spotkania  przez Michała  Zarembę - Prezesa Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, głos zabrał Przewodniczący Rady Fundacji Mieczysław Kozłowski  i w krótkich słowach przypomniał ponad XX letnią historię Fundacji. M. Kozłowski wyraził nadzieje, że może doczekamy się, że umocowanie spółdzielczości uczniowskiej w prawie będzie bardziej konkretne. Ruch spółdzielczy to nie tylko młodzież, ale ważny element przyszłych działaczy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Mamy wielkie zadanie - kształtowanie młodego pokolenia. Spółdzielczość uczniowska mimo różnych przeszkód rozwija się. Nie ma dokładnego rozeznania ile jest spółdzielni uczniowskich w Polsce. Na podstawie danych szacunkowych Ministerstwa i  Krajowej Rady Spółdzielczej przyjmuje się, że jest ich około 7 tysięcy. Fundacja prowadzi działania, które zmierzają do tworzenia dobrego klimatu do powstawania nowych spółdzielni uczniowskich.

Następnie Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej wręczył  odznaczenia dla działaczy i instruktorów spółdzielczych.

Chwilą, na którą wszyscy czekali było ogłoszenie wyniku   Ogólnopolskiego  Konkursu na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską  w roku szkolnym  2011/2012 o puchar Krajowej Rady Spółdzielczej. Stwierdzono,  że do Konkursu przystąpiło 271 spółdzielni uczniowskich ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najwięcej spółdzielni uczestniczyło w konkursie z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Do oceny  na szczeblu centralnym zakwalifikowano ogółem 16 SU, w tym 9 ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 7 w kategorii zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

Jury po szczegółowej analizie zgłoszonych prac konkursowych postanowiło przyznać następujące miejsca i nagrody:

 

Pierwsze miejsca - puchary Krajowej  Rady Spółdzielczej  oraz  projektory multimedialne przyznano:

 1. SU Balbinka  w SP  W Imielinie
 2. SU Szarotka  w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie
 3. SU U Pasika w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

 

Drugie miejsca - drukarki laserowe  przyznano:

 1. SU Skrzat w Zespole Szkół im. św. J. Kantego w   Makowie Podhalańskim
 2. SU Plastuś  w Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie
 3. SU Ekonomik  w Zespole Szkół Zawodowych  Nr4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
 4. SU Rockefeller w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie
 5. SU Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Raciechowicach

 

Trzecie miejsca - drukarki laserowe przyznano:

 1. SU w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  w Suchej Beskidzkiej
 2. SU Łakomczuch w Szkole Podstawowej  Nr 29 w Sosnowcu
 3. SU Plastuś w Zespole Szkół Nr 1 w Choczni
 4. SU Mały Łasuch w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Stefana  Żeromskiego w Sosnowcu
 5. SU Słoneczko w Gimnazjum w Pawonkowie
 6. SU Grosik w Szkole Podstawowej w Jordanowie
 7. SU Kubuś  w Szkole Podstawowej  Nr 10  w Sosnowcu
 8. SU w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Wodzisławie Śląskim

Jury przyznało dyplomy uznania dla wszystkich opiekunów spółdzielni uczniowskich wyróżnionych w   finale tego konkursu.

Następnie przedstawiciele Krakowskiego Banku Spółdzielczego ogłosili wyniki Konkursu Szkolnych Kas Oszczędności. Aktualnie w całym Kraju Banki Spółdzielcze sprawują opiekę nad 1300 Szkolnymi Kasami Oszczędności. Krakowski Bank Spółdzielczy opiekuje się 58 Szkolnymi Kasami Oszczędności. Konkurs SKO organizowany jest w 2 kategoriach.

W kategorii szkół do 117 uczniów w pierwszej trójce znalazły się: Szkoła Podstawowa w Kaśnej Dolnej, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pławnej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrzębi.

W kategorii szkół powyżej 117 uczniów w pierwszej trójce znalazły się: szkoła podstawowa w Ciężkowicach, Zespół Szkół w Bielczy, Szkoła Podstawowa w Radłowie.

Wiceprezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego Andrzej Grzybek przekazał zgromadzonym także życzenia i wyrazy uznania w imieniu Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Alfreda Domagalskiego, który nie mógł być obecny osobiście na spotkaniu.

Spotkanie uświetnił występ Zespołu Cantito, który zaprezentował piosenki ze swojej najnowszej płyty „Rzeki nadziei”.

Na zakończenie należy dodać, że na to spotkanie Fundacja przygotowała  też okolicznościowe ulotki przypominające o dorobku XX - lecia swojej działalności, historii spółdzielczości i o tym, ze „spółdzielnie budują lepszy świat”.

Opracowała: Anna BULKA