Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2014-06-24 16:00:00

W dniach 31 maja - 01 czerwca 2014 roku w Warszawie/Miedzeszynie odbył się II Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej. W Kongresie uczestniczyło blisko 200 osób w tym ponad 100 młodych spółdzielców z prawie 30 spółdzielni uczniowskich z całego kraju. Z zaproszonych gości m.in. przybyli: prof. Jerzy Żyżyński - poseł na Sejm RP, Tadeusz Sławecki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Małgorzata Marcińska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, dr Jerzy Jankowski - przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Alfred Domagalski - prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i Stanisław Śledziewski - wiceprezes Zarządu KRS oraz Stefan Zajączkowski – redaktor naczelny magazynu TĘCZA POLSKA , Andrzej Anulewicz – Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Jacek Staciwa – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Joanna Brzozowska – Wabik– członek Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Kierownik Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP, Waldemar Broś – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mleczarskich, Artur Nowak - Gocławski i Katarzyna Dmowska – członkowie Zarządu Grupy ANG, Jolanta Jędrzejewska – Dyrektor ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w SPOŁEM Warszawska Spółdzielnia Spożywców „Śródmieście”, Stanisław Krotoszyński - Dyrektor Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Samopomoc Chłopska.

Ze strony Fundacji Spółdzielczości Uczniowskiej w Kongresie uczestniczyli: prezes Zarządu FRSU - Michał Zaremba, członkowie Zarządu: Anna Bulka, Władysław Kołoczek, Zofia Węgrzyniak oraz Andrzej Kalina i Wiceprzewodniczący Rady FRSU Wiesław Wójcik.

 

Obrady II Kongresu Spółdzielczości Uczniowskiej prowadził Dominik Gwóźdź ze SU Rockefeller w Krakowie. W skład Prezydium Kongresu wchodzili: Klaudia Krasna (sekretarz) oraz Karolina Ropiak, Grzegorz Szczudło, Agata Walytek i Gabriela Czaja.

W przyjętym przez delegatów programie znalazł się czas na wysłuchanie przygotowanych prezentacji i wystąpień oraz na dyskusję i pytania do zaproszonych gości. Przewodniczący II Kongresu odczytał list przesłany przez Panią Marszałek do delegatów, w którym Pani Marszałek gratuluje dotychczasowych osiągnięć i zachęca do dalszej oddanej pracy”. Zaproszeni goście ciepłych słów kierowali do uczestników II Kongresu Spółdzielczości Uczniowskiej. Deklarowali wsparcie środowiska dorosłych dla inicjatyw podejmowanych przez spółdzielczość uczniowską. W swoim wystąpieniu Pani Minister Małgorzata Marcińska zwróciła uwagę na działania podejmowane przez MPiPS na rzecz młodzieży, w tym przedstawiła założenia „Planu realizacji gwarancji dla młodzieży”. Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania uchwał i informacji nt działania FRSU zamieszczonych w referacie wygłoszonym przez Wiceprezesa FRSU Annę Bulka nastąpiła, dyskusja, w której odniesiono się m.in. do tematu uregulowania podstaw działania spółdzielni uczniowskich.

Kolejnym punktem programu była prezentacja działalności wybranych spółdzielni uczniowskich. Swoim dorobkiem i doświadczeniem podzielili się przedstawiciele:

  • SU DZIUPLA z Kielc
  • SU JUTRZENKA z Nagawczyny
  • SU PLASTUŚ z Choczni
  • SU ROCKEFELLER z Krakowa
  • SU JUTRENKA z Kobióru
  • SU EKONOMIK z Ostrołęki

W ramach niespodzianki i upominku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka , uczestnicy Kongresu zwiedzili Zamek Królewski w Warszawie i brali udział w wieczornym pokazie „woda – światło - dźwięk” prowadzonym z wykorzystaniem reflektorów LED i laserów w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie.

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia Kongresu miała miejsce prezentacja przygotowana przez Naczelnika Wydziału Strategii i Ewaluacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Marlenę Kończak: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w obszarach należących do kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej”. Równolegle odbyła się pisemna części finału III Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości, w której wzięło udział 13 finalistów.

Wieczorem natomiast delegaci Kongresu, zostali zaproszeni do udziału w warsztacie organizowanym przez Fundację "Będę kim zechce", a prowadzonym przez Dominikę Huczek i Ewę Szul - Skjoeldkrona poświęconym społecznej odpowiedzialności biznesu (Co to jest CSR?) oraz w grze strategicznej o charakterze ekonomicznym "Chłopska szkoła biznesu" prowadzonej przez Renatę Kanię i Marię Brzeziak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Opiekunowie i instruktorzy SU uczestniczyli natomiast w warsztacie "Jak prowadzić edukację ekonomiczną?" przygotowanym również przez Fundację "Będę kim zechce" i Spółdzielnię Doradców Kredytowych ANG.

W drugim dniu Kongresu był czas na dyskusję o przyszłości, planach i potrzebach SU. Program działania FRSU na lata 2014-2018 zaprezentował Wiceprezes FRSU – Władysław Kołoczek. Kolejno głos zabrała Joanna Brzozowska-Wabik, która przedstawiła założenia projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży”, który został wspólnie przygotowany przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy i Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej dla spółdzielni uczniowskich.

Następnie delegaci, goście i instruktorzy mieli okazje do zabrania głosu. W tej części przedstawiciele Komisja Uchwał i Wniosków: Klaudia Górska, Julia Kielijan, Martyna Łakoma, Klaudia Plech, Justyna Dziedzic mieli najwięcej pracy ponieważ, to podczas tej dyskusji pojawiło się najwięcej wniosków i postulatów, które później musiały zostać ujęte w uchwale Kongresowej. Delegaci II Kongresu Spółdzielczości Uczniowskiej przyjęli uchwałę, w której podkreślono potrzebę popularyzacji i rozwoju spółdzielczości uczniowskiej oraz uregulowania ich statusu prawnego. Uczestnicy Kongresu postulowali również o szerszy udział młodych spółdzielców w działaniach Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i o zintensyfikowanie nad nimi opieki spółdzielczości dorosłych.

W drugim dniu Kongresu odbył się ustne finały Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości. Trzy czołowe miejsca zajęły: Agata Miazga - SU "Libra" w Stasiówce, Gabriela Wodzień - SU "Krokus" w Zawadziu i Karolina Ropiak - SU "Ekonomik" w Ostrołęce.

Miłym akcentem dla opiekunów i instruktorów było wręczenie medali Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz odznaczeń i medali spółdzielczych. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali Iwona Kozub, Władysław Kołoczek, Ewa Lebiedzka, Robert Piątek, Bogusława Stokłosa, Bożena Świerk, Elżbieta Paleczna, Ewa Radoń i Maria Jeziorowska. Odznakę „Za zasługi dla Spółdzielczości” otrzymała Spółdzielnia Uczniowska „Jedność” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach oraz Spółdzielnia Uczniowska „Nasza Spółdzielnia” w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Szkole Zawodowo - Specjalnej w Oświęcimiu. Odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” wręczono: Teresie Drożdż, Wiolettcie Dziuba, Katarzynie Moskale, Beacie Nowak- Dziudzi, Elżbiecie Ordon, Małgorzacie Orłowskiej Mrugacz, Magdalenie Świerkosz, Krystynie Wajdzik, Dorocie Wróbel i Ireneuszowi Żuchowskiemu. Okolicznościowym medalem wydanym przez Krajową Radę Spółdzielczą uhonorowano Kazimierza Parszewskiego, Roberta Piątka i Michała Zarembę. Najstarsza opiekunka i instruktorka spółdzielczości uczniowskiej Maria Grych została nagrodzona słodkim bukietem i ogromnymi brawami w podziękowaniu za jej zaangażowanie, serce i oddanie w pracy oraz wspieranie rozwoju spółdzielni uczniowskich.

W drugim dniu Kongresu nie zabrakło też informacji o działaniach prowadzonych na rzecz młodzieży. W programie znalazły się: Informacja na temat Projektu Krajowego Programu Aktywności Społecznej Młodzieży przygotowana przez Kamila Bobka – Departament Pożytku Publicznego MPiPS, prezentacja pt.: „Współpraca jako kompetencja – o tym dlaczego sukcesy lubią być w grupie? Prowadzona przez- Pawła Dąbka - Przewodniczący Zespołu ds. polityki na rzecz młodzieży Rady Działalności Pożytku Publiczneg oraz prezentacja „Wsparcie rozwoju spółdzielczości uczniowskiej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009 – 2013” przygotowana przez Stefana Kołuckiego – Departament Pożytku Publicznego MPiPS.

Organizatorami Kongresu byli: Krajowa Rada Spółdzielcza, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Honorowy patronat sprawowali - Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwa Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki.

Tak ważne wydarzenie jak II Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej nie zostałoby zrealizowane na tak wielką skalę gdyby nie liczni sponsorzy zarówno bezpośredniej organizacji Kongresu jak również nagród dla Laureatów III Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości.