Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2015-03-18 10:48:01

W dniu 18 lutego 2015 r. na zaproszenie  Dyrektor Delegatury Regionalnej ZLSP w Kielcach, Jadwigi Kotkowskiej przedstawiciele spółdzielczości uczniowskiej uczestniczyli w spotkaniu Klubu Prezesa i Głównego Księgowego. Na Klubie było około 30 przedstawicieli różnych branż spółdzielczych z województwa świętokrzyskiego, a honorowymi jego gośćmi byli Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej Janusz Piątek oraz Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski.

Spółdzielczość uczniowską  na spotkaniu reprezentowała Anna Bulka Prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz przedstawiciele Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich (ŚRSU) w osobach: Barbara Seweryś – Przewodnicząca ŚRSU,  Stanisław Misztal – Instruktor ŚRSU i Anna Kotwica- Instruktor ŚRSU.         

Pierwszą część spotkania zajął wykład dr Adama Stefaniaka, którym miedzy innymi była mowa na temat relacji między organami spółdzielczymi, praw korporacyjnych członków uregulowań  w prawie pracy, które obowiązują od 2015 roku.  W drugiej części spotkania Janusz Paszkowski, Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy omówił aktualne problemy polskiej i światowej spółdzielczości pracy. W ostatnim bloku spotkania głos zabrali przedstawiciele spółdzielczości uczniowskiej. Na wstępie Anna Bulka Prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej przedstawiła informacje związane z rozwojem spółdzielni uczniowskich i opieką jaką sprawuje nad nimi spółdzielczość dorosłych. Na zakończenie swojego wystąpienia przedstawiła publikację dr Jerzego Jankowskiego i Ewy Derc pt „ Spółdzielnie uczniowskie w praktyce, czyli jak założyć spółdzielnię uczniowską?”, podkreślając, że jest ona realizacją deklaracji złożonych na II Kongresie Spółdzielczości Uczniowskiej w maju 2014 r. Egzemplarze poradnika z dedykacją dr Jerzezgo Jankowskiego zostały przekazane na ręce przedstawicieli Świętokrzyskiej Rady Spółdzielczości Uczniowskiej. Kontynuując watek spółdzielczości uczniowskiej  Barbara Seweryś – Przewodnicząca  Świętokrzyskiej Rady Spółdzielni Uczniowskich opowiedziała o osiągnięciach i działaniach spółdzielni uczniowskich w 2014 roku oraz przedstawiła też plan działania ŚRSU na rok 2015. Godnym zauważenia jest to, że na terenie województwa świętokrzyskiego w 2014 roku działało 60 spółdzielni uczniowskich, w tym 28  w szkołach podstawowych, 29 w gimnazjach, 3 w szkołach ponadgimnazjalnych. Zgodnie z uzyskanymi danymi przez ŚRSU  spółdzielnie te  łącznie skupiały 12.956 członków.

Na zakończenie  spotkania Jadwiga Kotkowska Dyrektor  Delegatury ZLSP w Kielcach przedstawiła plan działania Delegatury i zachęciła do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach spółdzielczych. Podkreśliła, ze szczególnie w 2015 roku należy zwrócić uwagę na spółdzielczość uczniowską ponieważ w tym roku obchodzi 115 lecie powstania. Zachęciła także do odwiedzania strony www.spoldzielczoscswietokrzyska.pl, gdzie miedzy innymi prezentowane są informacje o spółdzielczości uczniowskiej z województwa świętokrzyskiego.