Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2014-12-29 17:56:53

W sobotę, 6 grudnia 2014 roku w Krakowie przy ul. Szlak 65 spotkaliśmy się na kolejnym dorocznym Ogólnopolskim Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich , aby podsumować kolejny rok naszej wspólnej pracy w szkolnych spółdzielniach uczniowskich, podziękować wszystkim tym, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2013/2014 najlepsze wyniki w konkursie na najlepsza spółdzielnię uczniowską o puchar Krajowej Rady Spółdzielczej.

Otwarcia obrad Sejmiku dokonała Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej Anna Bulka, która powitała ponad 80-osobową grupę członków i działaczy spółdzielczości uczniowskiej, w tym wielu uczniów reprezentujących najlepsze SU w kraju, opiekunów i instruktorów oraz reprezentantów terenowych Rad Spółdzielni Uczniowskich. W imieniu zgromadzonych powitała gości w osobach: Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Jerzego Jankowskiego, Prezesa Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Janusza Paszkowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Jana Czesaka oraz przedstawicieli prasy spółdzielczej i spółdzielni wspierających działalność spółdzielczości uczniowskiej.
W Prezydium Sejmiku znaleźli się przedstawiciele spółdzielni uczniowskich: Dominik Gwódź z Krakowa oraz Karolina Kupis z Ostrołęki, która poprowadziła dalsze jego obrady.
Po przedstawieniu programu odczytała listy adresowane do uczestników Sejmiku od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka Kamysza oraz Prezesa Fundacji Rodzina - Szkole Wojciecha Starzyńskiego, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w obradach Sejmiku. Następnie zabrał głos Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS dr Jerzy Jankowski, który wysoko ocenił dotychczasowe działania całego środowiska spółdzielczości uczniowskiej, koordynowane przez Fundację mimo braku korzystnego klimatu wśród rządzących dla idei spółdzielczej w ogóle, w tym także dla rozwoju spółdzielczości uczniowskiej. Wyraził też przekonanie, że mimo tych trudności Krajowa Rada Spółdzielcza nie ustanie w działaniu na rzecz równoprawnego traktowania spółdzielczości z innymi podmiotami gospodarczymi. Z kolei zabrał głos Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski, który złożył podziękowania dla byłego długoletniego Prezesa Zarządu Fundacji, pomysłodawcy i jednego z jej Fundatorów, Michała Zaremby, a obecnie honorowego Prezesa Fundacji, za ponad 20 lat jego aktywnej pracy na rzecz spółdzielni uczniowskich. W dowód uznania dla dorobku Michała Zaremby w imieniu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy wręczył Mu statuetkę „Serce dla spółdzielczości” z najlepszymi życzeniami dobrego zdrowia i dalszej aktywności społecznej. Do gratulacji, w imieniu obecnych dołączyła się także prowadząca obrady Sejmiku. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej KBS Jan Czesak złożył podziękowania zgromadzonym za ich zaangażowaną pracę zarówno w sklepikach szkolnych jak też w prowadzeniu SKO, czy innych form działalności spółdzielni uczniowskich i zapewnił, że wraz z innymi sponsorami, Krakowski Bank Spółdzielczy będzie nadal wspierał Fundację ,a poprzez nią spółdzielczość uczniowską w pokonywaniu wszelkich trudności i rozwijaniu idei spółdzielczych. Z kolei zabrał głos główny księgowy FRSU Andrzej Kalina, który w imieniu władz Fundacji podziękował za stałe wsparcie Krajowej Radzie Spółdzielczej, a jednocześnie zaapelował o deklarowanie 1 % podatku osobistego na rzecz Fundacji jako organizacji pożytku publicznego.
W kolejnym punkcie obrad sejmiku informację o realizacji zadań przez Fundację w roku 2014 przedstawili w formie prezentacji audiowizualnej: I zastępca Prezesa Zarządu Fundacji Jerzy Lubas i członek Zarządu Zofia Węgrzyniak. W swojej prezentacji przypomnieli, że jednym z najważniejszych wydarzeń dla środowiska był II Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej, który odbył się w Miedzeszynie k. Warszawy (31.05-1.06.2014 roku). W 2014 roku Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy wraz z Gminą Raciechowice rozpoczęli realizację projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży”. Mówiąc o zamierzeniach na rok 2015 poinformowali, że Minister Edukacji Narodowej przyjął patronat nad kolejna edycją konkursu „Na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską o puchar Krajowej Rady Spółdzielczej” w roku szkolnym 2014/15. Przedstawili też nowy wzór informacji o działaniach spółdzielni uczniowskich.
W następnym punkcie zebrani zapoznali się z krótkimi prezentacjami osiągnięć 5 spółdzielni uczniowskich: SU GROSIK z Jordanowa, SU U Pasika z Zespołu Szkół w Rybniku, SU Szarotka z Jordanowa, SU Karmelka z Lubartowa, SU COMPANY z Ostrołęki, SU ŻACZEK ze Spytkowic. Wszystkie prezentacje wzbudziły bardzo duże zainteresowanie.
Następnie Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej Anna Bulka, która poprowadziła dyskusję na temat potrzeb szkoleniowych opiekunów i instruktorów spółdzielni uczniowskich. Na wstępnie przypomniała, że dyskusja ta jest wynikiem realizacji projektu: „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży”. Konkluzją z dyskusji jest to, iż jest wielkie zapotrzebowanie na szkolenia zarówno dla członków jak i opiekunów i instruktorów spółdzielni uczniowskich, a ich zakres powinien obejmować cała problematykę spółdzielczości uczniowskiej.
Podczas Sejmiku zwrócono się także do wszystkich Członków Rad Wojewódzkich, Powiatowych oraz Instruktorów, Opiekunów, sympatyków i Działaczy Spółdzielczości Uczniowskiej z prośbą o włączenie się w akcję liczenia spółdzielni uczniowskich w Polsce poprzez wypełnianie oraz zachęcanie przedstawicieli wszystkich szkół do wypełniania ankiety, która przygotowana jest w formie elektronicznej i została przesłana do szkół.

W kolejnym punkcie Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej, Michał Zaremba ogłosił wyniki konkursu na najlepszą spółdzielnię uczniowską w roku szkolnym 2013/2014 o puchar Krajowej Rady Spółdzielczej.
Laureatom wręczono puchary i dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe. Natomiast wszyscy uczestnicy Sejmiku otrzymali słodkie upominki od Świętego Mikołaja.

Na zakończenie obrad głos zabrała Anna Bulka, która podziękowała wszystkim uczestnikom za aktywny udział w sejmiku, sponsorom i przyjaciołom za wspieranie działań spółdzielczości uczniowskiej, a w imieniu Rady i Zarządu Fundacji złożyła życzenia świąteczne i noworoczne.