Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2015-05-07 05:57:09

Projekt „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży”. Zapowiedzi szkoleń i zaproszenie do wypełniania ankiet.

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej wraz ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy i Gminą Raciechowice realizuje zadanie publiczne pt. „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży” w ramach Programu FIO, którego podstawowym celem jest wzmocnienie i rozwój sektora spółdzielczości uczniowskiej w Polsce. Inspiracją do napisania projektu był brak aktualnych informacji i opracowań na temat spółdzielczości uczniowskiej. Jednym z założeń przygotowanego przez nas projektu jest uzyskanie realistycznych i rzetelnych informacji na temat spółdzielni uczniowskich działających w Polsce. W związku z powyższym gromadzimy informacje na temat tego: ile spółdzielni uczniowskich działa we wszystkich regionach Polski, jakie są potrzeby szkoleniowe w obszarze spółdzielczości uczniowskiej oraz przedsiębiorczości?
Niniejszym z informujemy, że wkrótce będziemy rozpoczynać bezpłatne szkolenia e – learningowe, kierowane do wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wiedzy na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni uczniowskich. Prosimy o śledzenie informacji na stronie www.spoldzielnie.org.pl lub www.frsu.pl.
Dodatkowo już dziś zawiadamiamy, że w dniach 8 - 9 lipca 2015 roku w Raciechowicach planowany jest bezpłatny kurs dla instruktorów spółdzielni uczniowskich. O terminie rozpoczęcia rekrutacji oraz warunkach uczestnictwa w kursie będziemy Państwa informować odrębnie.
W nawiązaniu do wcześniejszych informacji i apeli odnośnie wypełnienia ankiety na potrzeby realizacji naszego projektu, ponownie zwracamy się z gorącą prośbą, do wszystkich, którzy jeszcze jej nie wypełnili, o podjęcie trudu jej wypełnienia. Ankieta znajduje się pod następującym linkiem http://moje-ankiety.pl/respond-70704/sec-I2Q34AL8.html.
Dane uzyskane poprzez ankiety pozwolą nam na przygotowanie rzetelnego i wiarygodnego raportu dotyczącego aktywności placówek edukacyjnych w zakresie promowania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży. Ankieta jest podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy zagadnień związanych z rodzajem i zakresem podejmowanych w Państwa Szkole inicjatyw dotyczących kształtowania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży. Część druga ankiety odnosi się do zagadnień informacyjnych na temat działającej ewentualnie w Państwa Szkole spółdzielni uczniowskiej. W przypadku szkoły, w której nie ma spółdzielni uczniowskiej, część druga ankiety nie podlega wypełnieniu. Zapewniamy poufność ankiety. Zawarte w niej informacje posłużą jedynie przygotowaniu syntetycznych materiałów i wyciągnięciu ogólnych wniosków oraz promocji i realizacji projektu. Bez zgody respondentów szczegółowe informacje przekazywane w ankiecie nie zostaną udostępnione podmiotom zewnętrznym. Wypełnienie ankiety nie jest deklaracją do uczestnictwa w projekcie.
Z góry bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji: tel. 12 655 10 17; adres e-mail anna@spoldzielnie.org.pl lub frsu@frsu.pl