Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2013-01-16 18:53:32

Ldz.98/FRSU/12/2012

Kraków, 2012-12-12

 

W związku z zakończeniem roku kalendarzowego i podsumowaniem działalności gospodarczej za rok 2012, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie przesyła w załączeniu druki sprawozdania z działalności spółdzielni uczniowskiej w celu sporządzenia i nadesłania jednego egzemplarza do biura Fundacji w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.

Jednocześnie po zamknięciu księgi przychodów i rozchodów za rok 2012 i ustalenie wysokości czystej nadwyżki/zysku/, 5% czystej nadwyżki należy przekazać  na konto naszej Fundacji: Bank Spółdzielczy w Krakowie nr: 53-8591 0007 0021 0041 9150 0001, natomiast 15% czystej nadwyżki należy przeznaczyć na zakup nagród rzeczowych dla opiekuna/opiekunów spółdzielni uczniowskiej.

Faktury/rachunki/ za zakup nagród po ich opisaniu należy zaksięgować w koszty działalności spółdzielni uczniowskiej i przechowywać w dokumentacji finansowej SU.

 

Ze spółdzielczym pozdrowieniem

 

Michał  ZAREMBA

Prezes Zarządu

FRSU

 

Do pobrania

Druk sprawozdania