Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2015-02-19 19:12:48

W dniach od 12 do 15 lutego 2015 odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Projekt "Brakujące ogniwo - federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych", Pierwsza Wizyta Studyjna do Gdyni. Wśród kilkunastu przedstawicieli Organizacji Pozarządowych działających na terenie całej Małopolski znalazł się też reprezentant Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.
Celem wizyty były spotkania z fundacjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w Gdyni, poznanie historii i inspiracji, które przyświecały ich powstaniu oraz blaski i cienie codziennego działania.
Uczestnicy wizyty mieli okazję poznać bogaty wachlarz działalności gdyńskich organizacji począwszy od Fundacji BOMALIHU, a skończywszy w Centrum Aktywności Seniora. W Galerii Malucha (Fundacja BOMALIHU) profesjonalną opiekę znajdują maluchy w wieku od 0 do 3 lat. Głównym celem powołania Fundacji jest rozwój dziecka od dnia narodzin, pobudzanie jego kreatywności, samodzielności
i ciekawości świata. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi oraz przygotowywaniem miejsc zabaw dla nich. Centrum Aktywności Seniora koordynuje działania podejmowane przez różne instytucje oraz działa na rzecz wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, warsztatach rozwijających zainteresowania (np. teatr, malarstwo) oraz zajęciach sportowych, które odbywają się na obiektach na terenie całego miasta.
Inną płaszczyzną działania organizacji pozarządowych w Gdyni jest działalność kulturalna w szerokim tego słowa rozumieniu.
Uczestnicy wizyty odwiedzili siedzibę Teatru Gdynia Główna działającą w podziemiach Dworca Głównego PKP w Gdyni (prowadzonego przez Fundację Klinika Kultury) oraz spotkali się z przedstawicielami Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Galerii Sztuki Warzywniak w Gdańsku (założonej przez Fundację Wspólnota Gdańska). Fundacja Wspólnota Gdańska prowadzi działalność skierowaną do dzieci, a jej celem jest rozbudzanie w nich lokalnego patriotyzmu oraz propagowanie sztuki gdańskiej i oliwskiej.
Kolejno odwiedzonymi organizacjami było Stowarzyszenie OVUM prowadzące od ponad 10 lat Biuro Porad Obywatelskich oraz Fundacja Zmian Społecznych. Stowarzyszenie OVUM zajmuje się udzielaniem porad prawnych i obywatelskich. Działalność Fundacji Zmian Społecznych Kreatywni skierowana jest do mieszkańców dzielnicy Chylonia. Fundacja powołała Centrum Aktywnego Mieszkańca którego celem jest budowanie i rozwój silnej społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom (Klub Osiedlowy „Apteka” oraz Klub Młodzieżowy „KREATYWNI”).
Niezapomniane wrażenia dostarczyło spotkanie w kawiarni Mikroklimat
z Fundacją Nadaktywni. Na uwagę zasługuje to, że pomysł ,aby skupić osoby „zarażone dzierganiem na drutach” w jednym miejscu spowodował pełną integrację międzypokoleniową i przerosło oczekiwane rezultaty. Efektem działalności fundacji jest organizowany co roku w Gdyni Międzynarodowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych, który cieszy się dużym zainteresowaniem.
Uczestnicy wizyty uznali, że do najbardziej interesujących spotkań należy zaliczyć: spotkania z przedstawicielami Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku publicznego w Caffe Anioł, (gdzie z krótką wizytą przyszedł Prezydent miasta ds. rozwoju p. Michał Guć), oraz spotkanie w Centrum Organizacji Pozarządowych.
Przewodnikiem i wspaniałym moderatorem wizyty była Prezeska Fundacji Nadaktywni p. Urszula Zalewska.
Wyjazd był bardzo inspirujący i ciekawy. Już dziś można przypuszczać, że zebrane doświadczenia przez uczestników wizyty przyczynią się do rozwoju organizacji pozarządowych w Krakowie i zbudowania aktywnej ich sieci.
Opracowała: Anna BULKA