Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2011-12-02 22:05:09

W dniu 17 listopada br. w siedzibie Spółdzielni „Kłos” w Krakowie obradował II Ogólnopolski Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej, który rozpoczął się krótkim programem muzycznym w wykonaniu zespołu Cantita .

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Fundacji Mieczysław Kozłowski .

W  Sejmiku uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz woj. małopolskiego-Pan Andrzej Harężlak w-ce wojewoda, jak i członkowie Krajowej Rady Spółdzielczej w osobie Edmunda Bubaka .Pani Genowefa Zapasek reprezentowała Delegaturę Regionalną Związku

Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, natomiast Pan Jan Czesak Komisję Promocji Krajowej Rady Spółdzielczej .

Podczas tej uroczystości zostały wręczone listy gratulacyjne:  Panu Alfredowi Domagalskiemu prezesowi Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej ,Panu Januszowi Paszkowskiemu prezesowi Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy , Panu Janowi Czesakowi przewodniczącemu Rady Nadzorczej KBS przyznane przez Wojewodę małopolskiego Pana Stanisława Kracika.

Krajowa Rada Spółdzielcza przyznała odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” następującym osobom:

Wojewodzie Małopolskiemu Stanisławowi Kracikowi oraz zasłużonym działaczom naszej Fundacji:

M.Bromboszcz, M.Gancarczykowi, I.Knapik, A.Kostka, M.Sadzikowskiemu, D.Sowiak, M.Warszawskiej, R.Wojcieszek, A.Zielińskiej.

Krajowa Rada Spółdzielcza przyznała również dwie odznaki zbiorowe” ZA ZASŁUGI  DLA

SPÓŁDZIELCZOŚCI” : Spółdzielni Handlowo-Usługowej „Kłos” w Krakowie, Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik” przy Zespole Szkół Nr 1 w Chrzanowie.

Zostały również przyznane” KAGANKI OŚWIATY” dla osób reprezentujących największych sponsorów naszych przedsięwzięć w środowisku szkolnym: Pani Wandzie Sas prezes Zarządu Spółdzielni Handlowo- Usługowej „Kłos” oraz Panu Zbigniewowi Bodziochowi prezesowi Zarządu KBS.

Ważnym punktem obrad sejmiku było podsumowanie dwóch konkursów uczniowskich:

- o puchar Krajowej Rady Spółdzielczej

- Szkolnych Kas Oszczędności /działających pod patronatem Krakowskiego Banku Spółdzielczego /.

W ogólnopolskim konkursie na najlepiej pracującą Spółdzielnię Uczniowską w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyło 289 spółdzielni.

Laureaci konkursu :

-SU „Szarotka” - ZS im. ks. Dańkowskiego w Jordanowie

-SU „Skrzat” - ZS im. św. J.Kantego w Makowie Podhal.

-SU „Grosik” ZS Samorządowych Nr 1 w Raciechowicach

-SU „U Pasika” ZS Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku

-SU „ Plastuś” Samorządowy ZS Ogólnokształcących Nr2 im. A. Mickiewicza w Bełchatowie

W konkursie SKO pod hasłem „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”

Uczestniczyło 36 szkół.

Laureaci konkursu:

-SP w Kąśnej Dolnej o/Ciężkowice

-SP i Gimnazjum w Pławnej o/Ciężkowice

- SP w Janowicach o/Kalina Wlk.

 

Sporządziła:

Członek Zarządu FRSU

Zofia Węgrzyniak