Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2014-11-25 21:10:25

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Opiekunowie spółdzielni uczniowskich, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy wraz z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i Gminą Raciechowice realizuje projekt „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży” i w związku z tym zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą. Na pierwszym etapie projektu, na podstawie utworzonej bazy adresowej wszystkich szkół, rozsyłamy ankiety z zapytaniem czy na terenie szkoły działa spółdzielnia uczniowska oraz jakie działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i kształtowania postaw obywatelskich podejmuje szkoła poprzez edukację formalną i nieformalną wśród dzieci i młodzieży. Zwracamy się z gorącą prośbą o podjęcie trudu wypełnienia tej ankiety. W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego zostanie opracowany program szkoleń, w tym szkoleń e-learningowych, których zakres ma wspierać edukację finansową, obywatelską i przedsiębiorczą uczniów poprzez spółdzielczość uczniowską. Zainteresowane szkoły będą mogły bezpłatnie skorzystać z materiałów i szkoleń opracowanych w ramach naszego projektu. Dodatkowo na podstawie zgromadzonych informacji zostanie sporządzony raport, który będzie użyteczny nie tylko dla środowiska spółdzielczego, ale będzie mógł być wykorzystany przez władze oświatowe i samorządowe w realizacji planów i dostosowaniu ich do potrzeb i warunków szkół w zależności od regionu i środowiska w jakim są zlokalizowane. Warunkiem tego, że spełni on swoje funkcje jest to, że odpowiedzi na nasze pytania zostaną przekazane przez reprezentatywną grupę szkół. W związku z powyższym prosimy już teraz bez czekania na korespondencję od nas wypełnić ankietę, która znajduje się pod następującym linkiem http://moje-ankiety.pl/respond-70704/sec-I2Q34AL8.html


Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.