Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2015-06-08 19:12:02

We wszystkich miastach konferencje odbywały się według jednego scenariusza. Po oficjalnym otwarciu Naczelnik Wydziału Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. ST. Warszawy - Marta Widz mówiła o tym, dlaczego żywienie w placówkach oświatowych jest tak ważne. Zwracała uwagę, że szkoła to miejące w którym mogą ukształtować się nawyki żywieniowe.
Następnie Pani Wiesława Kacperek Biegańska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego mówiła o rządowym programie, który ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem: poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Środki przeznaczone na program są na tyle duże, ze wszyscy, którzy przebuja takiego wsparcia mogą zostać nim objęci.

W drugiej części Konferencji Pani Anna Smolarz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w swoim wystąpieniu zatytułowanym „ Żywienie w szkole: zdrowo i bezpiecznie – istotne elementy prawa żywnościowego zwracała uwagę na to, że: szkoła nie może być miejscem reklamy i sprzedaży produktów żywnościowych o nieodpowiedniej jakości zdrowotnej, niezalecanych w żywieniu dzieci. Asortyment produktów spożywczych i napojów sprzedawanych w szkole powinien odpowiadać zasadom racjonalnego żywienia. źródła. Anna Smolarz mówiła także o wymogach dotyczących sprzedaży w sklepikach szkolnych, zasadach przechowywania żywności oraz wykorzystywania wody wodociągowej jako wody pitnej. Swoje wystąpienie zakończyła stwierdzeniem, że – żywienie dzieci i młodzieży podczas pobytu w placówce oświatowej musi cechować zarówno dbałość o jakość o to, aby było zdrowo i bezpiecznie.

W ostatnim wystąpieniu merytorycznym przybliżano uczestnikom Konferencji działania spółdzielni uczniowskich. Na przykładzie Spółdzielni Uczniowskiej Plastuś z Choczni pokazano jak spółdzielnie uczniowskie od lat skutecznie prowadzą promocję zdrowej żywności i jak na co dzień stosują teorię w praktyce prowadząc sklepik w szkole . Wszystkich zainteresowanych tematem zaproszono do kontaktu i do zapoznania się z publikacją Publikacja dr Jerzego Jankowskiego i Ewy Derc, która zawiera cenne informacje nt. zakładania i funkcjonowania SU.

Wyrobienie odpowiednich nawyków jest procesem złożonym i nie załatwi tego decyzja administracyjna. Szkoła musi mieć sprzymierzeńców wśród Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rodziców i samych uczniów.

Materiały po konferencyjne (wszystkie prezentacje) zostaną zamieszczone na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.