Jesteś tutaj: O Fundacji > Komunikaty
Opublikowano: 2015-07-16 12:32:36

Zgodnie z nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia od 1 września 2015 r. firmy prowadzące sklepiki szkolne we wszystkich typach szkół (od szkół podstawowych do ponadgimnazjalnych) z wyjątkiem szkół dla dorosłych) , a także w przedszkolach i w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego (np. punktach przedszkolnych i klubach przedszkolaka) będą musiały podporządkować się przepisom ustawy. Nowela zakazuje sprzedaży tzw. śmieciowego jedzenia oraz reklamy tych produktów na terenie placówek i w ich pobliżu. Celem wprowadzenia nowych przepisów w ustawie jest wzmocnienie ochrony zdrowia dzieci w wieku szkolnym przez ograniczenie ich dostępu do środków spożywczych zawierających znaczne ilości składników niezalecanych dla ich rozwoju. Chodzi o produkty o takiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru, które spożywane w nadmiarze mogą być przyczyną przewlekłych chorób dietozależnych, np. chipsy, niektóre ciastka i napoje, w tym napoje energetyzujące, jedzenie typu fast food i instant.

  W związku z wprowadzoną nowelizacja Minister Zdrowia został zobowiązany do przygotowania Rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.  Tekst projektu Rozporządzenia został w celu publicznych konsultacji zamieszczony  na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12273657/katalog/12295650#12295650.

Uwagi do rozporządzenia można zgłaszać do 20 lipca, kierując je na adres resortu zdrowia, jak również pod adres internetowy: dep-zp@mz.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem Rozporządzenia i wyrażenia swojej opinii w tej sprawie.