Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Szkolenia
Opublikowano: 2015-09-02 15:30:30

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy i Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Gmina Raciechowice zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane wspieraniem spółdzielczości uczniowskiej do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od 1 do 30 września 2015 r.
Spółdzielczość uczniowska została uznana jako ważny instrument kreowania postaw obywatelskich i przedsiębiorczych, co też znalazło swoje odzwierciedlenie w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Podstawowym celem spółdzielni uczniowskich jest popularyzowanie w środowisku szkolnym idei spółdzielczości, kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania, rozwijanie u uczniów zaradności i przedsiębiorczości oraz nawyku oszczędzania. Spółdzielnie uczniowskie przygotowują do życia obywatelskiego. Spółdzielnie uczniowskie mają wymiar dydaktyczny i kształtują przyszłych przedsiębiorców, menadżerów, są miejscem gdzie można pozyskaną wiedzę teoretyczną skonfrontować z praktyka w bezpiecznym środowisku szkolnym. Bardzo ważną rolę w spółdzielni uczniowskiej pełni opiekun, który musi być nie tylko dobrym pedagogiem, ale musi posiadać wiedzę zarówno z zakresu spółdzielczości, ekonomii, rachunkowości, etc.
Kurs, do uczestnictwa w którym serdecznie Państwa zapraszamy, ma na celu przygotować uczestników do pełnienia roli opiekuna spółdzielni uczniowskiej. Dostarczona wiedza pozwoli promować idee spółdzielcze w środowisku szkolnym, założyć i poprowadzić spółdzielnię uczniowską w szkole. Zakres kursu będzie obejmował całokształt zagadnień dotyczących działania spółdzielni uczniowskich, a także przygotowania dzieci i młodzieży do odnalezienia się w życiu dorosłym i pobudzenia w nich chęci do budowania i wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich. Kurs ten jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży”.
Formularz zgłoszeniowy i program kursu w załączeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie po przesłaniu kompletu dokumentów oraz zakwalifikowaniu się na kurs otrzymają indywidualny login i hasło.
Kurs zostanie uruchomiony 12 października br. i będzie trwał przez 6 tygodni. Na każdą lekcję będzie poświęcony jeden tydzień. Poszczególne lekcje są zakończone pytaniami kontrolnymi, których wypełnienie pozwala na przejście do kolejnego etapu kursu. Po zakończeniu kursu każdemu absolwentowi zostanie przesłane zaświadczenie o jego ukończeniu.
W miesiącu październiku planowane jest uruchomienie kolejnego stopnia kursu e-learningowego, który będzie skierowany do aktualnych opiekunów spółdzielni uczniowskich.

ZAPRASZAMY!


Szczegółowych informacji udziela:
Anna Bulka
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Delegatura Regionalna w Krakowie
ul. Malborska 65 30-646 Kraków
tel. 12-655-10-17
e-mail. su@spoldzielnie.org.pl lub anna@spoldzielnie.org.pl