Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2015-09-06 16:03:51
W dniu 16-go czerwca br. odbyło spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego w gościnnych progach Spółdzielni  Socjalnej „Rudy Goblin” na, które przybyli przedstawiciele spółdzielni pracy, mieszkaniowych, „Społem” PSS, socjalnych, uczniowskich.
            Podczas spotkania, Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski przypomniał historię pierwszych spółdzielców z Anglii, którzy w Rochdale w 1844 roku otworzyli pierwszy sklep spółdzielczy. To byli pionierzy spółdzielczości europejskiej. Polska spółdzielczość ma swoje korzenie także w Hrubieszowie, gdzie ksiądz Stanisław Staszic powołał Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach. Następnie  Anna Bulka, p.o. Dyrektora Delegatury Regionalnej w Katowicach przedstawiła aktualny stan prac w Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej nad projektem ustawy prawo spółdzielcze. Uczestników spotkania zainteresowały informacje, że na świecie  istnieje 2,4 miliona spółdzielni, które zrzeszają miliard członków, z których 250 milionów osób jest zatrudnionych w spółdzielniach, lub współdziała z nimi w różnych formach. 300 największych spółdzielni  na świecie ma łączny roczny dochód  w gigantycznej wysokości 2,2 bilionów dolarów.  Spółdzielnie postrzegane są jako przedsiębiorstwa, które angażują pracowników (członków) i umożliwiają im kontrolę nad działalnością firmy.  Spółdzielczość w Polsce  znajduje się na piątym miejscu w Europie pod względem liczby członków, których zrzesza 8 milionów w 16 branżach. Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej z Katowic, Tadeusz Durczok przybliżył nową formę o dynamicznym przyroście liczbowym - spółdzielczość socjalną. Podawał przykłady współpracy tradycyjnych branż spółdzielczych z tą nową perspektywiczną branżą. Uwagę uczestników przyciągnął kolejny temat - możliwość korzystania przez spółdzielnie z funduszy Unii Europejskiej. Kolejnym prelegentem była Maria Jeziorowska – Prezes Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich w Katowicach podała przykłady działań spółdzielni uczniowskich w szkołach na Śląsku. Później Henryk Tomaszewski – członek Rady Nadzorczej ZLSP i wiceprezes Spółdzielni Usług Wielobranżowych SKROK w Krzyżanowicach, podzielił się wrażeniami ze spotkań w trakcie studyjnego wyjazdu zorganizowanego przez ZLSP w maju br. do Włoch, dla zapoznania się z działalnością  spółdzielni włoskich zrzeszonych w największej centrali CONFCOOPERATIVE. Na zakończenie Grzegorz Biegalski, Prezes Spółdzielni Socjalnej „Rudy Goblin” opowiedział o początkach działania, osiągnięciach i planach na przyszłość swojej spółdzielni.
            Na spotkaniu nie zabrakło też okolicznościowych odznaczeń oraz życzeń dla wszystkich spółdzielców. Rada Nadzorcza Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy wyróżniła odznaczeniem Zasłużony dla Spółdzielczości Pracy długoletniego działacza i instruktora spółdzielczości uczniowskiej Władysława Kołoczka.