Jesteś tutaj: O Fundacji > Działania
Opublikowano: 2015-09-06 16:37:39
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w Polsce obchodzony jest w dniu 1 lipca. Z tej okazji przez  Delegaturę Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie i pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej na województwo Małopolskie  Piotra Huziora zostało zorganizowane uroczyste spotkanie Klubu Prezesa i Księgowego. Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele spółdzielni z terenu całej Małopolski  reprezentujący różne branże spółdzielcze, w tym  spółdzielnie pracy,  socjalne, „Społem” i  spółdzielnie uczniowskie.  Wśród zaproszonych gości  byli  także przedstawiciele  lokalnej prasy krakowskiej oraz Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Krak-Business".
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z aktualnymi inicjatywami Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, informacją nt. historii początków spółdzielczości, postępem prac nad ustawą Prawo Spółdzielcze oraz o działalności spółdzielczości uczniowskiej w województwie małopolski.                     
Podczas spotkania Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusz Paszkowski wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zdzisławem Zatorskim  wręczyli wyróżnienia  spółdzielczości pracy dla przedstawicieli  spółdzielczości  uczniowskiej. Rada Nadzorcza Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy wyróżniła odznaczeniami Zasłużony dla Spółdzielczości Pracy trzech  instruktorów spółdzielczości uczniowskiej, tj.:  Annę Mironiuk, Zofię Szczesiak oraz Zofię Węgrzyniak. Odznaczone Panie od lat bardzo aktywnie współpracują z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, która od 2010 roku jest członkiem Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.
Wyrazy uznania dla spółdzielców z okazji ich święta wyraziło  Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Krak-Business"  wręczając wyróżnienia  przedstawicielom spółdzielczości pracy: Januszowi Paszkowskiemu, Zdzisławowi Zatorskiemu, Joannie Brzozowskiej - Wabik oraz Genowefie Zapasek.                                
Uroczystość  zakończyły życzenia dla wszystkich spółdzielców z okazji ich święta złożone przez Prezesa Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Janusza Paszkowskiego.