Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Szkolenia
Opublikowano: 2015-09-06 16:56:05
Kurs w Kwapince przygotował jego uczestników do pełnienia roli instruktora spółdzielni uczniowskich na obszarze województwa, w którym mieszkają.
Zakres kursu obejmował całokształt zagadnień dotyczących działania spółdzielni uczniowskich, a także przygotowania dzieci i młodzieży do odnalezienia się w życiu dorosłym i pobudzenia w nich chęci do budowania i wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich. Stacjonarny kurs został poprzedzony szkoleniem e-learningowym , podczas którego uczestnicy mieli okazję powtórzyć podstawowe zagadnienia dotyczące zakładania i działania spółdzielni uczniowskich. 
Kurs otworzyła Joanna Brzozowska – Wabik wprowadzając  w tematykę ekonomii społecznej i pokazując miejsce spółdzielczości uczniowskiej w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Omówiła też zagadnienia związane z  pomysłem na napisanie oraz realizacją projektu  "Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży".   
Uczestnicy Kursu mieli okazję spotkania z wójtem Gminy Raciechowice Markiem Gabzdylem, który opowiedział historię gminy o jej działaniach związanych z ekologią oraz rozwojem przedsiębiorstw spółdzielczych na jej terenie. Usłyszane informacje mogli skonfrontować podczas zwiedzania spółdzielni „Kuźnia smaku” w Czasławiu i spotkaniach z członkami spółdzielni „Przystań”.
Kursanci tajniki rachunkowości  oraz prowadzenia dokumentacji działania spółdzielni  uczniowskich zgłębiali pod okiem doświadczonego instruktora Anny Mironiuk. Uczestnicy Kursu bardzo byli zainteresowani też zajęciami prowadzonymi przez Łukasza Ropla, który w firmie warsztatowej przybliżył kursantom zagadnienia wspierające Instruktora w pracy doradczej z opiekunem spółdzielni.
 Anna Bulka – Prezes FRSU  zainspirowała dyskusję nad zmianą ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Temat okazał się bardzo ważny w kontekście prowadzonych przez spółdzielnie uczniowskie sklepików. Wartością dodaną  kursu jest wypracowanie uwag do projektu Rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Na podstawie wypracowanych uwag zostało przygotowane pismo, które za pośrednictwem FRSU zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia (pismo, które zostało wysłane w imieniu uczestników kursu w załączeniu).

 

Do pobrania

Skan pisma