Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Informacje podstawowe
Opublikowano: 2018-01-04 13:19:07
 

 

Do pobrania

Wzorcowy Statut SU

   
Opublikowano: 2017-01-24 21:36:01
Poniżej zamieszczamy, z możliwością pobrania i wydruku, aktualne obowiązujące informacje o działalności Spółdzielni Uczniowskiej.

Podajemy też nr rachunku bankowego dla wpłat 5 % na rzecz Funduszu Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich: KBS Kraków 88 8591 0007 0020 0041 9150 0003

 

   
Opublikowano: 2016-05-29 20:54:31
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach został przekazany do konsultacji publicznych. Zakłada on powrót do szkół m.in. pieczywa pół cukierniczego oraz cukierniczego czyli m.in. drożdżówek, które jednak będą musiały spełnić określone wymagania. Planuje się, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2016 r. Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 13 czerwca 2016 r.
Opublikowano: 2016-02-09 22:59:30
Poniżej udostępniamy do pobrania formularz Zgłoszenia Spółdzielni Uczniowkiej
Opublikowano: 2012-11-25 11:00:11

PROCEDURA POWOŁYWANIA
SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH W SZKOŁACH / PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

Dla powołania spółdzielni uczniowskiej (SU) należy:

 • Znaleźć chętnych do założenia SU w szkole zarówno wśród uczniów jak i grona pedagogicznego.
 • Ująć w Statucie Szkoły zapis o tym, że działa w szkole spółdzielnia uczniowska, zapis: "W szkole działa spółdzielnia uczniowska"
 • Na Radzie Pedagogicznej należy wytypować nauczyciela do opieki nad SU.
 • Zebrać grupę co najmniej 10 uczniów, którzy są zainteresowani członkostwem w SU (należy sporządzić ich listę, ustalić udział i wpisowe).
 • Przygotować statut SU, który zawiera zbiór praw i obowiązków członków spółdzielni oraz zasady jej działania.
 • Zwołać zebranie członków SU (Walne Zgromadzenie, które jest najwyższą władzą w spółdzielni). Porządek obrad zebrania założycielskiego powinien być następujący:
  1. Powołanie spółdzielni.
  2. Zapoznanie ze statutem SU i jego przyjęcie.
  3. Przyjęcie na członków SU.
  4. Wybory Zarządu (3 osoby).
  5. Wybory Rady Nadzorczej (3 osoby).
  6. Zatwierdzenie krótkiego planu pracy SU na bieżący rok. 

O powołaniu SU w danej placówce oświatowej należy powiadomić Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej lub Powiatową, Wojewódzką Radę Spółdzielczości Uczniowskiej.