Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > BANK WIEDZY
Opublikowano: 2015-09-04 19:18:39

Czy spółdzielnia uczniowska płaci podatki?

Nie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, szkoły (jednostki budżetowe) są zwolnione podmiotowo z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zauważa się, że zwolnieniem tym objęte są łącznie również funkcjonujące w ramach struktury organizacyjnej szkoły sklepiki szkolne. 


Czy spółdzielnia uczniowska ma osobowość prawną?
 

Nie. Spółdzielnie uczniowskie nie mają odrębnego bytu prawnego. Działają w strukturach szkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty - art. 56.

 

Czy nauczyciel może być członkiem Spółdzielni Uczniowskiej?

Nie. Tylko uczniowie mogą być członkami Spółdzielni Uczniowskiej.

 

Ile osób jest niezbędnych do założenia Spółdzielni Uczniowskiej?

10.