Jesteś tutaj: Spółdzielnie Uczniowskie > Kongresy, Sejmiki, Spotkania
Opublikowano: 2014-04-30 18:49:03

L.dz./94/04/FRSU

Kraków,2014-04-22


Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą serdecznie zaprasza do udziału w II Kongresie Spółdzielczości Uczniowskiej, który odbędzie się w dniach od 31 maja do 1 czerwca 2014 roku w Miedzeszynie k/Warszawy.

Kongres stanowi podsumowanie wspólnych działań w zakresie rozwoju i umacniania pozycji spółdzielni uczniowskich w środowisku szkolnym, miejsce wymiany doświadczeń oraz okazję do dyskusji o osiągnięciach i codziennych problemach spółdzielni działających w środowisku szkolnym. Będzie też miejscem finału III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości.

Kongres jest objęty honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Pana Władysława Kosiniaka - Kamysza oraz Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej – Pana Tadeusza Sławeckiego.

Przyjazd uczestników przewidywany jest już w dniu 30 maja br. w godzinach wieczornych.
Szczegółowy program Kongresu będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej FRSU: www.frsu.pl oraz KRS www.krs.org.pl.
Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz nocleg. Dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie.


Z terenu działania Rady przewidujemy zgłoszenie do ... osób, z czego 50% powinni stanowić przedstawiciele spółdzielni uczniowskich. W skład delegacji wchodzą osoby biorące udział w finale Olimpiady oraz osoby, które otrzymają odznaczenia. Dodatkowo prosimy, aby Rada zgłosiła jednego przedstawiciela ze spółdzielni uczniowskiej z terenu swojego działania do Organów Kongresu (Prezydium, Komisje). Zgłoszenia przyjmowane są na załączonym formularzu do dnia 10 maja 2014.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, dokładną liczbę zgłaszanych uczestników prosimy konsultować z Biurem Fundacji.
II Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej będzie przede wszystkim okazją do spotkania ponad 100 najbardziej aktywnych młodych spółdzielców (uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z całego kraju oraz opiekunów i instruktorów spółdzielni uczniowskich, a także sympatyków spółdzielczości uczniowskiej. Serdecznie zapraszamy !

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z biurem FRSU: tel.12 / 632-51-44 wew.29, tel.kom.48 608-484-896 lub e-mail frsu@frsu.pl.


Ze spółdzielczym pozdrowieniem
PREZES ZARZĄDU
FRSU
Michał ZAREMBA